Ga naar de inhoud

Centraal in Lopik-dorp is Dorpshuis De Schouw gevestigd. In 2013 is het dorpshuis deels verbouwd en doormiddel van een prachtige foyer staat De Schouw in verbinding met sportzaal De Wiekslag. Met de foyer ontvangt De Schouw haar gasten op een sfeervolle wijze.

Dorpshuis De Schouw is een ontmoetingspunt voor iedereen in Lopik en omgeving. De exploitatie en het beheer van De Schouw is in handen van Stichting Dorpshuis De Schouw. De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt ruimte(n) ter beschikking voor sociale en culturele activiteiten van particulieren, groepen, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen.

De samenstelling van het stichtingsbestuur is als volgt:

Voorzitter: Bart de Leeuw (bart.de.leeuw@deschouwlopik.nl)
Secretaris: Hennie Beenen (hennie.beenen@deschouwlopik.nl)
Penningmeester: Henk Visee (henk.visee@deschouwlopik.nl)
Algemeen lid: Hero Buerman (hero.buerman@deschouwlopik.nl)
Algemeen lid: Huub Reiners

Contactpersoon/ zakelijk leider van De Schouw is na 1-12-2023: Dion Oosterbeek(bedrijfsleider@deschouwlopik.nl)