Nieuwe stoelen voor de grote zaal

Vrijdag 8 mei jl. werden de nieuwe stoelen afgeleverd in de Vogelsanghzaal van de Schouw. Deze levering was de meest in het oog springende verandering die behoorde bij het opknappen van deze grote zaal.

Voor dit project is subsidie verkregen van de Provincie Utrecht (programma vitaal platteland Provincie Utrecht) en de gemeente Lopik (als onderdeel van een groter subsidieproject).

 

De Provincie Utrecht heeft het grootste bedrag toegezegd ( € 12.472,-). Het restant van de bekostiging kwam van de gemeente Lopik en uit eigen middelen ( uit een gift die we hebben ontvangen van het bestuur van het oude dorpshuis Wieleroord.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het opnieuw schilderen van de wanden, kozijnen en balken van de zaal
  • Nieuwe vloerbedekking op het toneel
  • Nieuwe stoffen in de kamerschermen
  • Reorganiseren van de bergingen aan de weerszijden van het toneel
  • Herstellen van een kleine vergaderzaal (die daarvoor werd gebruikt als toestelberging)
  • Nieuwe stoelen
  • Nieuwe tafels

Met de levering van de stoelen is het project bijna afgerond. Alleen het herstel van de vergaderzaal moet nog worden afgerond. Wij hopen dat wij na de vakantie tijdens een open huis deze en de andere veranderingen aan u kunnen tonen.