Lopik en de wetering: hoe is het allemaal begonnen?

Datum: 19 november 2019  (dinsdag)
Tijd: 20.00 uur
Toegangsprijs: gratis

Op dinsdagavond 19 november geeft Wim Scholten, lid van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard om 20.00 uur in De Schouw een lezing over de geschiedenis van de Lopikerwetering. Uitgaande van de riviertjes Zevender en Enge IJssel is in de 11e eeuw de Lopikerwetering gegraven. Daardoor kon men de Polder Lopik aanleggen. Tot dat moment was de Lopikerwaard één groot moeras. Wim Scholten zal vertellen over het ontstaan van de Lopikerwetering en de polder Lopik, en hoe deze zich in de loop der eeuwen ontwikkeld hebben. Oorspronkelijk was de Lopikerwetering vooral voor de afwatering, maar al snel was zij alleen nog maar een scheepvaartroute. Enkele jaren geleden ontdekte Wim Scholten dat de wetering zoals zij nu is niet meer op dezelfde plek ligt als zij oorspronkelijk is aangelegd. Een boeiend verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Lopik!

Gratis entree. Consumpties zijn voor eigen rekening.