13 juli 2015

Nieuws


14 juli 2019 – BBQ + muziek van de band Radiance

Geplaatst op 

Let’s eat and meat!

Zondag 14 juli van 16.00 uur tot 19.00 uur met live muziek van “The Radiance”
Inschrijven voor de bbq is vanaf nu mogelijk €14.50

Kom ook genieten van zomerse drankjes, gezelligheid en muziek !

Gewoon gezellig een drankje komen drinken kan natuurlijk ook !


18 juni 2019 – Informatieavond over AED

27-05-2019

Aanvangstijd: 20:00 uur. (19:30 zaal open)
Bestemd voor: Iedere belangstellende uit Lopik
Toegangsprijs: gratis

 


Op steeds meer plekken in Lopik hangen AED’s. Hoe moet je met deze AED omgaan? De Schouw organiseert op 18 juni een informatieavond. Je maakt kennis met: reanimeren en het gebruik van een AED. Na afloop van de presentatie mag iedereen even proberen om te reanimeren en is er tijd voor vragen/ het delen van persoonlijke ervaringen.

De informatieavond wordt verzorgd door de organisatie “Punt5”. De Stichting Hartslag Lopik zal op deze avond middels een korte presentatie het een en ander vertellen over de 6 minutencirkel in de gemeente Lopik en over het het landelijk oproepsysteem Hartlslagnu


8 maart 19.30 uur  lezing over Noord-Korea

11-02-2019

Eind deze maand zal er een tweede gesprek plaatsvinden tussen president Trump zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-Un. Een ontmoeting met mogelijk grote consequenties voor de hele wereld. Wat weten wij eigenlijk over Noord-Korea? Het is een behoorlijk ontoegankelijk land. Maar niet helemaal ontoegankelijk. Wilt u meer te weten komen over Noord-Korea? Kom dan naar de lezing die wij op vrijdag 8 maart in De Schouw organiseren. Ook vertonen we op zondag 3 maart een drietal documentaires over Noord-Korea. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer. Voor de lezing is het wenselijk dat u zich van tevoren  aanmeldt. Bij de documentaires kunt u binnenlopen op een moment dat u schikt en is aanmelding niet nodig.  Tussen de documentaires in is steeds een korte pauze. Lees meer.


Denk met ons mee over de inrichting van de Foyer

25-01-2019

Onlangs heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de Schouw. Naar aanleiding daarvan gaan we energiek aan de slag om van de Schouw een toekomstbestendige plek te maken waar alle gebruikers zich thuis voelen. Dat gaat gepaard met organisatorische veranderingen, maar ook met aanpassingen in het gebouw.

Belangrijk onderdeel van die aanpassingen vormt de foyer: het idee is om deze meer de uitstraling van een huiskamer of een sportkantine te geven. En deze optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Het is dan ook logisch dat wij bijzonder graag uw mening als gebruiker vernemen over veranderingen in de foyer. Daarom hebben wij een korte vragenlijst opgesteld waarop u uw mening kenbaar kunt maken. Grijp die kans om mee te denken!

Naar de vragenlijst: Vragenlijst aanpassingen Foyer


Dorpshuis De Schouw: Ook in 2019 een mooie, centrale plek in het hart van Lopik

23-01-2019

Begin januari kondigde Leon Boom, bedrijfsleider van Dorpshuis De Schouw, zijn vertrek aan. De Schouw is inmiddels op zoek naar een opvolger. (zie Vacature De Schouw Bedrijfsleider)  Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Dorpshuis De Schouw zijn positief en zetten zich ook het komende jaar met veel enthousiasme in voor het dorpshuis en de activiteiten.

 

Samen met de gemeente heeft het bestuur van De Schouw ook een aantal afspraken gemaakt voor het komende jaar. De Schouw organiseert al veel maatschappelijke en welzijnsactiviteiten, dat wordt voortgezet. Het doel is een ontmoetingscentrum te zijn voor de inwoners van Lopik. Door een aantal aanpassingen in het interieur wordt de foyer ingericht als een huiskamer om dat doel te realiseren. Het bestuur en de gemeente werken hierin nauw samen en hebben veel vertrouwen in een bestendige toekomst.

Wethouder Johan van Everdingen: “Met de financiële stimulans die in december door de gemeenteraad is goedgekeurd, kan de stichting onder andere meer activiteiten ondernemen om van Dorpshuis De Schouw een mooie, centrale plek te maken in het hart van Lopik. Bovendien worden de foyer en de bar verbouwd om zo een nog prettiger en huiselijkere sfeer te creëren.”

 

Vrijwilliger worden?

De Schouw heeft ambities en is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u leuk om vrijwilliger worden bij De Schouw? U bent van harte welkom. Kijk op vacaturetekst vrijw. gastvrouw voor meer informatie. U kunt contact opnemen door een
e-mail te sturen naar info@deschouwlopik.nl


Gemeenteraad stemt in met voorstel College van B&W voor De Schouw

Goed nieuws: dinsdagavond (18-12-2018 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het College om De Schouw, op basis van het door Synarchis gedurende de afgelopen maanden opgestelde rapport, aanvullende subsidie te verlenen. Dat biedt ons de mogelijkheid om met zijn allen – bestuur, bedrijfsleider, medewerkers en vrijwilligers – vanuit een positieve invalshoek en met volle energie aan de slag te gaan om van De Schouw de toekomstbestendige ontmoetingsplek te maken die Lopik nodig heeft. Waarbij toekomstbestendig zowel de organisatie betreft als de functionaliteit van het gebouw.

De Gemeenteraad heeft ook erkend dat er in de afgelopen maanden binnen de organisatie al het nodige ten goede is veranderd en dat er al veel activiteiten worden georganiseerd. In dit verband een welverdiend compliment voor Connect.

Verder heeft zij duidelijk haar vertrouwen uitgesproken in het bestuur en de koers die het wil volgen, zoals neergelegd in het rapport van Synarchis en geadviseerd door het College.

Natuurlijk heeft de Gemeenteraad ook punten aangegeven die in de te voeren koers moeten worden meegenomen. Zo moet er voldoende aandacht zijn voor het organiseren van maatschappelijke en welzijnsactiviteiten, moet er extra hard worden gewerkt aan het werven van vrijwilligers en het versterken van hun rol en moet in nauw overleg met alle gebruikers van De Schouw (Pulse, Karmac, sportverenigingen en overige gebruikers) worden vastgesteld welke aanpassingen aan gebouw en organisatie een optimaal resultaat zullen geven. Maar de Gemeenteraad gaf ook aan dat daar waar mogelijk de commerciële exploitatiemogelijkheden van De Schouw niet uit het oog mogen worden verloren.

Al met al heel wat werk aan de winkel dus de komende maanden. Maar het bestuur heeft er zin in!

Bedrijfsleider, medewerkers, vrijwilligers en bestuur wensen u een goed Kerstfeest.


Nieuwe sportvloer in De Schouw nu opgeleverd.

Gedurende de herfstvakantie heeft de firma Pulastic de sportvloer nogmaals onder handen genomen. De vloer is eerst volledig ontvet, vervolgens zijn de beschadigingen, die hier en daar zichtbaar waren, hersteld en vervolgens is er een nieuwe laag aangebracht over oude laag. Tenslotte zijn er opnieuw de lijnen op aangebracht.

De werkzaamheden hebben een volle week in beslag genomen (zondag t/m vrijdag). Doordat de werkzaamheden in de herfstvakantie zijn uitgevoerd, hebben de scholen geen last hiervan ondervonden. De sportverenigingen hebben echter een week niet kunnen sporten.